Cilj družbe Biogen je izboljšanje življenja bolnikov z resnimi boleznimi. S stalnimi inovacijami in vrhunskimi proizvodnimi zmogljivostmi razvijamo nove načine zdravljenja za bolezni, pri katerih so velike potrebe po zdravljenju. Ta cilj smo razširili z razvojem novejših podobnih bioloških zdravil.

Podobna biološka zdravila so skupina bioloških zdravil, ki so podobna obstoječim biološkim zdravilom, t. i. inovativnim zdravilom (originalnim). Nekaterim od teh zdravil je že potekla veljavnost patenta, zato upravni organi po vsem svetu omogočajoi vstop podobnih različic inovativnih bioloških zdravil, tj. podobnih bioloških zdravil, na trg (1,2).

Do leta 2017 bodo stroški bioloških zdravil obsegali 20 % skupnih svetovnih izdatkov za zdravila (3). S podobnimi biološkimi zdravili se lahko zmanjšajo skupni pričakovani izdatki za ta nujno potrebna biološka zdravila, tako pa bi se zagotovila tudi večja dostopnost zdravil za bolnike (4). Podobna biološka zdravila predstavljajo nov način za ustvarjanje vrednosti v svetovnem zdravstvenem sistemu, saj omogočajo prihranke, ki se lahko uporabijo za financiranje stalnih inovacij na področju medicine.

Družba Biogen že več kot 30 let uspešno izdeluje kompleksna inovativna biološka zdravila in je danes eno od le nekaj podjetij, ki ima vrhunske proizvodne zmogljivosti in poglobljeno znanstveno znanje, potrebno za dosledno proizvodnjo visokokakovostnih novejših podobnih bioloških zdravil. Naše dosedanje inovacije povezujemo s priložnostmi za zmanjšanje stroškov zdravstvene oskrbe in povečanje dostopa do bioloških zdravil. Tako je razvoj podobnih bioloških zdravil še en način, s katerim lahko izboljšamo življenje bolnikov, katerim je naše delo namenjeno.

Podobna biološka zdravila v razvoju

REFERENCE
1. Evropska komisija, informativni dokument o soglasju 2013. What you need to know about Biosimilar Medicinal Products, stran 6.
2. Uprava za hrano in zdravila (FDA), Biosimilars: Questions and Answers Regarding Implementation of the Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009, stran 5.
3. The Global Use of Medicines: Outlook through 2017. Poročilo inštituta IMS Institute for Healthcare Infomatics, stran 9.
4. Evropska komisija, informativni dokument o soglasju 2013. What you need to know about Biosimilar Medicinal Products, stran 36.