Pri oblikovanju učinkovitega sodelovanja cenimo prilagodljivost, strast in ustvarjalnost, značilne za mala biotehnološka podjetja, ter stabilnost uveljavljenih podjetij.

Zanimajo nas programi, s katerimi lahko dosežemo napredek na ključnih področjih. Hkrati spoštujemo pravice in potrebe partnerskih podjetij. Glede izvora posameznih programov in vrste sodelovanja smo pregledni. Prav tako se zavedamo, da mala podjetja rastejo, zato podpiramo tekoče spremembe pri zmožnostih in virih naših partnerjev.

Naša interesna področja so:

NEVROLOGIJA
Naša skupina za raziskave na področju nevrologije išče zdravila, ki spreminjajo potek nevrodegenerativnih bolezni (imunomodulatorna zdravila).

HEMATOLOGIJA
Naša skupina za raziskave na področju hematologije išče zdravila za nemaligne hematološke bolezni.

IMUNOLOGIJA
Naša skupina za raziskave napodročju imunologije se osredotoča na avtoimune, vnetne in fibrozne bolezni.

POšKODBE PLJUč, POšKODBE TKIVA IN FIBROZA
Naša skupina za raziskave na področju zdravljenja poškodb pljuč, poškodb tkiva in fibroze se osredotoča na molekularne in celične mehanizme, ki povzročajo odziv poškodovanega tkiva in regulirajo obnovo.

TEHNOLOšKE PLATFORME
Družba Biogen išče tehnološke platforme na več različnih področjih (npr. za odkrivanje tarčnih molekul, izbiranje in dostopnost tarčnih zdravil, biološke označevalce, proizvodnjo/tehniko, medicinsko slikanje in digitalno tehnologijo).

Želite sodelovati z nami? Pišite nam.