Družba Biogen je že skoraj štiri desetletja vodilno podjetje na področju revolucionarnih znanstvenih inovacij, ki so prispevale k izboljšanju življenja bolnikov. Naš cilj je dajanje novih zdravil na trg, pri tem pa se osredotočamo na bolezni, ki se težko zdravijo, saj so potrebe po zdravljenju na teh področjih še zelo velike.

Partnerstva so nepogrešljiva za naše delo. Sodelujemo z ljudmi, ki so po našem mnenju na svojem področju med najboljšimi na svetu.

— George A. Scangos, izvršni direktor družbe Biogen
Chief Executive Officer

Raziskovalci družbe Biogen razpravljajo o nujnosti in koristih tesnega sodelovanja naših in akademskih znanstvenikov.

Čeprav naše raziskovalne ekipe dosegajo velike znanstvene napredke znotraj podjetja, se zavedamo, da nihče nima monopola nad inovacijami. Zato je za nas pomembno, da sodelujemo z ustreznimi partnerji ter tako z novimi zamislimi, načini dela in razmišljanji ustvarjamo nove možnosti za zdravljenje bolnikov. Izredno cenimo strokovno znanje in izkušnje drugih podjetij in akademskih laboratorijev ter smo prepričani, da so takšna sodelovanja potrebna za dopolnitev naših internih spretnosti in znanj. Zavedamo se, da lahko s povezovanjem več različnih disciplin pri obravnavanju zapletenih izzivov hitreje in učinkoviteje dosegamo napredek v medicini.

Uspešno sodelovanje temelji na medsebojnem spoštovanju, skupnih interesih in skupnem cilju izboljšanja življenja ljudi z resnimi boleznimi. Sodelovanje oblikujemo tako, da je koristno za vse vpletene strani. Poleg tega si prizadevamo, da partnerje vključujemo v vse faze razvojnega procesa.