Družba Biogen, ki jo je leta 1978 ustanovila majhna skupina vizionarskih znanstvenikov, velja za pionirsko podjetje v biotehnološkem sektorju. Danes je ena od najstarejših neodvisnih biotehnoloških družb na svetu.

V skoraj štirih desetletjih je več sto tisoč ljudi z resnimi boleznimi po vsem svetu uporabljalo inovativna in pomembna zdravila, ki so jih razvili zaposleni v družbi Biogen. Ponosni smo na vlogo, ki smo jo imeli pri napredku na področju biotehnologije in izboljšanju pomoči bolnikom. Ta pomembna znanstvena odkritja so naš temelj za spopadanje z vedno bolj zapletenimi izzivi.

1978
 • Skupina izkušenih znanstvenikov in trije vlagatelji tveganega kapitala se zberejo v Ženevi v Švici ter ustanovijo Biogen NV, novo farmacevtsko družbo, ki želi dosegati inovativna odkritja na področju biologije.
1979
 • Znanstvenik družbe Biogen dr. Charles Weissmann, dr. med., sporoči, da je uspešno kloniral biološko aktivni humani levkocitni (alfa) interferon. Biogen podeli svetovno licenco za interferon alfa družbi Schering-Plough.
 • Znanstvenik družbe Biogen dr. Kenneth Murray sintetizira bakterijo proteinskih antigenov virusa hepatitisa B.
1980
 • Ustanovitelj družbe Biogen dr. Walter Gilbert prejme Nobelovo nagrado za kemijo za svoje delo v zvezi z določanjem nukleotidnega zaporedja DNK.
1982
 • Družba odpre poslovne objekte, vključno z novim sedežem, v Cambridgeu, Massachusetts, ZDA.
1983
 • Družba Biogen začne po zaključeni prvi javni ponudbi delnic (IPO) kotirati na borzi NASDAQ.
1985
 • Vlagatelji tveganega kapitala iz Silicijeve doline se povežejo z raziskovalnimi znanstveniki in ustanovijo družbo IDEC Pharmaceuticals v San Franciscu, Kalifornija, ZDA. Cilj podjetja je razviti in tržiti monoklonska protitelesa.
1986
 • Z odobritvijo ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA) začne družba Schering-Plough prodajati interferon alfa-2b, prvi proizvod na trgu, ki ga je razvila družba Biogen. Uporablja se za zdravljenje levkemije.
 • Družba Biogen odpre svoje prve proizvodne obrate.
1988
 • Družba Biogen prvič zaključi četrtletje z dobičkom kot javna družba.
1989
 • Družba Biogen sporoči, da je FDA odobrila rekombinantno cepivo proti hepatitisu B družbe SmithKline Beecham (zdaj GlaxoSmithKline). Za cepivo je bila uporabljena tehnologija z licenco družbe Biogen.
1991
 • Družba IDEC izvede prvo javno ponudbo delnic (IPO) in začne kotirati na borzi NASDAQ.
1993
 • Ustanovitelj družbe Biogen dr. Phillip Sharp prejme Nobelovo nagrado za medicino za odkritje razcepljenih genov.
 • Dr. Murray prejme viteški naziv za odkritje antigenov hepatitisa B.
1995
 • Družba Biogen odpre podružnico v raziskovalnem parku Research Triangle Park, Severna Karolina, ZDA.
1996
 • Družba Biogen sporoči, da je FDA odobrila njegov proizvod interferon beta-1a za zdravljenje  oblik multiple skleroze (MS) z zagoni. V Evropski uniji je odobren leto pozneje.
1997
 • FDA potrdi rituksimab družbe IDEC za zdravljenje nekaterih vrst B-celičnega ne-Hodgkinovega limfoma. To je prva učinkovina z monoklonskim protitelesom, odobrena za neko vrsto raka. FDA pozneje odobri to učinkovino za zdravljenje revmatoidnega artritisa, granulomatoze s poliangiitisom (Wegenerjeve granulomatoze), mikroskopskega poliangiitisa in kronične limfocitne levkemije.
2000
 • Družba Biogen vzpostavi MS ActiveSource®, obsežno podporno storitev za bolnike z multiplo sklerozo in njihove negovalce.
2002
 • Družba Biogen v raziskovalnem parku Research Triangle Park, Severna Karolina, ZDA, odpre velikoserijski proizvodni sistem s prostornino 90.000 litrov.
 • Podjetje odpre svoj prvi laboratorij, dostopen širši skupnosti (Community Lab) v Cambridgeu. V njem lahko dijaki lokalnih srednjih šol praktično spoznavajo znanost in dobijo informacije o poklicnih možnostih v znanosti.
2003
 • Družba Biogen začne graditi nov proizvodni obrat na Danskem.
 • Družbi Biogen in IDEC se združita, s čimer nastane družba Biogen Idec (NASDAQ:BIIB).
2004
 • FDA družbi Biogen odobri natalizumab, ki se uporablja kot monoterapija za zdravljenje bolnikov z oblikami multiple skleroze z zagoni.
 • Družba Biogen Idec odpre svoj novi mednarodni sedež v Zugu v Švici.
2005
 • Družba Biogen Idec in partnersko podjetje Elan Pharmaceuticals s trga prostovoljno umakneta svoj proizvod natalizumab po pojavu enega potrjenega in enega suma primera resnega neželenega učinka progresivne multifokalne levkoencefalopatije (PML), redke, vendar resne možganske okužbe, ki lahko v nekaterih primerih povzroči smrt ali hudo invalidnost.
2006
 • Potem ko družba Biogen Idec izvede obsežno ponovno vrednotenje natalizumaba in ga pregleda svetovalni odbor FDA, FDA proizvod ponovno odobri za trženje, učinkovina pa se spet uporablja v ZDA in sprosti v uporabo v Evropski uniji z opozorilom za PML.
 • Družba Biogen Idec prevzame podjetje Fumapharm AG. To evropsko podjetje je razvilo tehnologijo, na podlagi katere je bil odobren dimetilfumarat, učinkovina za zdravljenje  multiple skleroze z zagoni.
2007
 • Družba Biogen Idec prevzame podjetje Syntonix Pharmaceuticals, kar vodi do razvoja dveh zdravil za hemofilijo.
2009
 • Družba Biogen Idec od podjetja Acorda Therapeutics dobi licenco za trženje fampridina zunaj ZDA. Leta 2011 družba Biogen Idec pridobi evropsko odobritev za fampridin kot učinkovino za izboljšanje hoje pri odraslih bolnikih z multiplo sklerozo.
 • Fundacija Biogen Idec podeli svojo do tedaj največjo donacijo: milijon USD biotehnološkemu centru North Carolina Biotechnology Center za njegovo znanstveno izobraževanje.
2010
 • Družba Biogen Idec svojo poslovno strategijo usmeri v nova zdravila na področju nevrologije, imunologije in hemofilije.
 • FDA odobri rituksimab in kemoterapijo za zdravljenje kronične limfocitne levkemije.
 • Družba sklene licenčno pogodbo s podjetjem Knopp Neurosciences, s čimer pridobi dekspramipeksol, tj. sestavino, ki jo preskuša v zvezi z zdravljenjem amiotrofične lateralne skleroze (ALS).
2011
 • Družba Biogen Idec v svojem podjetniškem razvoju sklene posle s podjetjem Portola Pharmaceuticals v zvezi s peroralnimi zdravili za avtoimune bolezni in s podjetjem Samsung Biologics v zvezi s podobnimi biološkimi zdravili, pri čemer nastane skupno podjetje Samsung Bioepis.
 • Izvajati se začne dan prostovoljstva Care Deeply Volunteer Day. Na ta dan vsako leto na tisoče zaposlenih družbe Biogen Idec po vsem svetu deli hrano brezdomcem, organizira zbiranje oblačil, sodeluje pri čiščenju parkov, ureja mladinska središča in opravlja druga podobna dela.
2012
 • Družba Biogen Idec sodeluje pri ustanovitvi novega raziskovalnega konzorcija za proučevanje novih pristopov k zdravljenju amiotrofične lateralne skleroze (ALS).
 • Družba Biogen Idec sodeluje z ameriško nacionalno fundacijo za hemofilijo (National Hemophilia Foundation), ameriško mrežo za trombozo in hemostazo (American Thrombosis and Hemostasis Network) ter transfuzijskim centrom Puget Sound Blood Center pri programu, ki po vsej državi omogoča brezplačno genetsko testiranje za osebe s hemofilijo in njihove družine.
 • Družba Biogen Idec začne sodelovati s podjetjem Isis Pharmaceuticals pri opredelitvi novih pristopov k zdravljenju spinalne mišične atrofije (SMA), miotonične distrofije tipa 1 in nevroloških/živčno-mišičnih bolezni.
 • Družba Biogen prevzame podjetje Stromedix, biotehnološko podjetje, specializirano za inovativna zdravila za fibrozo in odpoved organov.
2013
 • Družba Biogen Idec sporoči slabe rezultate III. faze preskušanja za dekspramipeksol, ki se preskuša za zdravljenje amiotrofične lateralne skleroze (ALS). Študija je pokazala, da dekspramipeksol ne upočasni napredovanja ALS.
 • Dimetilfumarat, novo peroralno zdravilo za zdravljenje multiple skleroze z zagoni je odobreno v ZDA, Kanadi in Avstraliji. V Evropi je odobreno naslednje leto.
 • Družba Biogen Idec zaključi prevzem vseh pravic do natalizumaba od podjetja Elan Pharmaceuticals International, Ltd., podružnice podjetja Elan Corporation.
 • FDA odobri obinutuzumab za zdravljenje kronične limfocitne levkemije. Družba Biogen Idec je v zvezi z obinutuzumabom sodelovalo s podjetjem Genentech, odvisno družbo v popolni lasti podjetja Roche Pharmaceuticals.
 • Družba Biogen Idec prestavi svoj sedež nazaj v Cambridge, Massachusetts, ZDA, po več letih v Westonu, Massachusetts, ZDA.
 • Nova sodelovanja vključujejo dogovore z družbo BioFocus, odvisno družbo podjetja Galapagos NV, v zvezi z zdravljenjem avtoimune kožne bolezni sklerodermije in s podjetjem Isis Pharmaceuticals v zvezi z zdravljenjem nevroloških motenj.
2014
 • FDA odobri koagulacijski faktor IX (rekombinantni), fuzijski protein Fc (za hemofilijo B) in faktor strjevanja krvi (rekombinantni), fuzijski protein Fc (za hemofilijo A), pri čemer gre za prvi napredek pri zdravljenju teh bolezni v skoraj dveh desetletjih.
 • FDA odobri peginterferon beta-1a za zdravljenje recidivnih oblik multiple skleroze (MS) in v Evropski uniji za recidivno remitentno MS.
 • Družba Biogen Idec v sodelovanju s podjetjem Sobi sporoči, da bo v prihodnjih letih doniralo milijardo mednarodnih enot faktorjev strjevanja krvi v obliki zdravil za programe humanitarne pomoči v državah v razvoju.
 • Družba dokončno oblikuje sporazum o sodelovanju s podjetjem Sangamo BioSciences v zvezi z zdravili za hemoglobinopatije ter s podjetjem Eisai za skupni razvoj in trženje zdravil za Alzheimerjevo bolezen.
2015
 • Družba spet začne uporabljati svoje prvotno ime: Biogen.
 • Družba Biogen prevzame biofarmacevtsko podjetje Convergence Pharmaceuticals s kliničnim razvojnim programom, ki ima sedež v Združenem kraljestvu, ter tako v svoj nabor zdravil v razvoju doda kandidate za nevropatsko bolečino.