Raziskave in zdravila v razvoju

Naloga, ki temelji na vizionarski znanosti

V družbi Biogen si prizadevamo za nova odkritja, ki lahko pomembno vplivajo na življenje bolnikov in potek bolezni z malo ali nobenimi možnostmi zdravljenja.

Inovacije na področju medicinskih slikovnih tehnik

news
Medicinske slikovne tehnike nam omogoča boljše prikaze pri naših kliničnih raziskavah.

Glavna prednostna področja

Naše delo na področju raziskav in razvoja je prednostno usmerjeno v tri področja, na katerih imamo priznano vodilno vlogo:

Nevrologija

Prednostni cilj naših raziskav na področju nevrologije je opredelitev novih zdravil za zdravljenje resnih nevroloških in nevrodegenerativnih bolezni.

Več o tem 

Hematologija

Na področju hematologije proučujemo nova zdravila za zdravljenje hemofilije, naše raziskave pa razširjamo na povezana področja nemalignih hematoloških bolezni, kot sta srpastocelična anemija in talasemija beta.

Več o tem 

Imunologija

Na področju imunologije se osredotočamo na proučevanje imunobioloških procesov, ki so osnova za avtoimune, vnetne in fibrozne bolezni.

Več o tem 

Znanost, ki je resnično pomembna

 

Družba Biogen je osredotočena na področja, na katerih lahko največ prispeva k izboljšanju življenja bolnikov. Znanost in bolniki imajo že od vsega začetka osrednje mesto pri vsaki naši odločitvi in naložbi.