Področje hematologije pri družbi Biogen izhaja iz naše osrednje raziskovalne skupine za hemofilijo. Ta skupina je odkrila rekombinantni faktor strjevanja krvi VIII in IX, monomerne fuzijske proteine Fc, in jih prenesla v klinični razvoj za izboljšano zdravljenje hemofilije A in B. Po prvi oceni teh molekul naši znanstveniki nadalje ugotavljajo razmerje med njihovo strukturo in aktivnostjo ter spoznavajo njihove mehanizme delovanja, da bi jim lahko podaljšali razpolovno dobo in ustvarili toleranco/imunogenost.

Naša skupina nadaljuje z razvojem novih zdravil za zdravljenje hemofilije, pri čemer je njen izhodiščni poudarek na dodatnem podaljševanju razpolovne dobe faktorja VIII in ustvarjanju inovativnih zdravil za bolnike s hemofilijo A in B, ki so razvili nevtralizirajoča protitelesa (inhibitorje) proti njihovim trenutnim možnostim zdravljenja. Naše raziskave zdaj dodatno razširjamo na povezana področja nemalignih hematoloških bolezni, kot sta srpastocelična anemija in talasemija beta.

Prizadevamo si, da pri celotnem našem delu uporabljamo kombinacijo naprednih tehnik in farmakoloških študij zadevnih modelov. Tako lahko bolje razumemo fiziološke interakcije pri teh boleznih ter ustrezneje usmerjamo naše proteinsko inženirstvo in raziskave za razvoj zdravil. Naše dejavno sodelovanje z akademskimi in sektorskimi skupinami je zelo pomembno. Te skupine nam omogočajo, da uporabljamo najnaprednejše tehnologije in vključimo širok razpon zamisli za doseganje našega cilja izboljšanja oskrbe na področju hematoloških bolezni, na katerem potrebe po zdravljenju v velikem obsegu še niso izpolnjene.