Družba Biogen se na področju imunologije osredotoča na proučevanje imunobioloških procesov, ki so osnova za avtoimunske, vnetne in fibrozne bolezni. Naš cilj je odkriti in opredeliti molekule in signalne poti, ki se lahko ciljno uporabijo za razvoj bioloških zdravil in zdravil iz malih molekul. Poudarek raziskovanja v tem oddelku je na proučevanju vloge molekul, signalnih poti in vrst celic pri povzročanju patoloških procesov, razvoju novih modelov za odkrivanje tarč, razlagi mehanizmov bolezni ter razvoju inovativnih strategij v zvezi z biološkimi označevalci za potek bolezni in aktivnost zdravil. Biološki procesi se proučujejo od molekulske ravni do ravni organizmov, pri tem pa se uporabljajo najsodobnejši preizkusni pristopi, vključno s proteomiko, kemoproteomiko in večparametrskimi sistemi.