Družba Biogen se v raziskavah na področju nevrologije osredotoča na opredelitev novih pristopov k zdravljenju resnih nevroloških in nevrodegenerativnih bolezni, kot so Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in multipla skleroza (MS), s ciljem čim hitrejšega in učinkovitejšega prenosa zdravil kandidatov v klinično preskušanje.

Znotraj družbe in v sodelovanju s številnimi akademskimi partnerji smo usmerjeni predvsem v odkrivanje in potrjevanje tarčnih molekul. Pri tem uporabljamo modele človeških matičnih celic, funkcionalno presejanje s celicami, analizo genske mreže in izražanja ter študijo nevronskih populacij, odpornih proti boleznim. Funkcionalno potrjujemo morebitne tarčne molekule v najustreznejših modelih in iščemo dokaze o njihovi vlogi pri boleznih človeka.

Potem proučimo najprimernejše načine zdravljenja za populacijo bolnikov, ki ji želimo pomagati. To je lahko zdravljenje z malimi molekulami, protismernimi oligonukleotidi, protitelesi ali biološkimi zdravili. Za vsako tarčno molekulo želimo pripraviti celovit sklop informacij, ki temeljijo na najzahtevnejši biotehnologiji in obsežnih preskušanjih, da bi tako imel program kar največje možnosti za uspeh na poti v klinični razvoj.