Pri razvoju zdravil, ki izboljšujejo življenje bolnikov, uporabljamo inovativne pristope, vrhunsko znanost in najsodobnejše tehnične zmogljivosti. Naše delo na področju raziskav in razvoja je prednostno usmerjeno v tri področja, na katerih imamo priznano vodilno vlogo:

Nevrologija

Hematologija

Imunologija