Globalno državljanstvo

Kot globalna družba spoštujemo načeli družbene odgovornosti podjetij in okoljske trajnosti. Tako lahko najbolje delujemo v interesu naših bolnikov, interesnih skupin in skupnosti, katerim je naše delo namenjeno.

Donacija za izboljšanje
modela oskrbe bolnikov s hemofilijo

news
Družbi Biogen in Sobi sta se zavezali nameniti milijardo mednarodnih enot faktorjev strjevanja krvi za humanitarno pomoč.

Kako poslujemo

V družbi Biogen smo zelo pozorni, da ravnamo odgovorno v vseh vidikih našega poslovanja ter zagotavljamo poštenost, pravičnost in integriteto.

Uspeh merimo z našim pozitivnim prispevkom k življenju bolnikov

Vsak dan se vprašamo: ali dejansko izboljšujemo življenje bolnikov?