Kako poslujemo

V družbi Biogen smo zelo pozorni, da ravnamo odgovorno v vseh vidikih našega poslovanja ter zagotavljamo poštenost, pravičnost in integriteto. 

To dosegamo s: