Združenja bolnikov imajo v zdravstvenem sistemu zelo vplivno vlogo. Z izboljšanjem zdravja in dobrega počutja bolnikov, ki jih zastopajo, ta združenja pozitivno vplivajo na posameznike, ki jih je prizadela bolezen, ter tudi na njihove negovalne partnerje, družino, prijatelje in skupnosti, v katerih živijo. Bolnikom so v veliko pomoč pri zagotavljanju ustreznih informacij, izobraževanja in storitev ter pri dostopu do potrebnih zdravil.

Za družbo Biogen so ta združenja pomembna, ker prek njih spoznamo, kako je živeti z boleznimi, kot so multipla skleroza (MS), hemofilija in druge bolezni, pri katerih potrebe po zdravljenju v velikem obsegu še niso izpolnjene. To so na primer tudi Alzheimerjeva bolezen, spinalna mišična atrofija in amiotrofična lateralna skleroza (ALS), za katere trenutno poskušamo razviti nove možnosti zdravljenja. Prek teh združenj spoznavamo potrebe skupnosti ter težave, s katerimi se srečujejo bolniki, njihove družine, podporni sistemi in izvajalci zdravstvenih storitev. Na podlagi tega lahko razvijemo programe sodelovanja za podporo bolnikom in njihovim negovalnim partnerjem.

Odziv združenj za hemofilijo je na primer spodbudil družbo Biogen k pripravi obsežnih programov življenjskih znanj za bolnike s hemofilijo in njihove družine o temah, kot so samozavest, komunikacija in pogajanja. Poleg tega družba Biogen s splošnimi donacijami ali dobrodelnimi prispevki podpira razvoj programov eksternega izobraževanja ali storitev, ki lahko izboljšajo življenje oseb s hemofilijo, MS ali drugimi kroničnimi boleznimi.