Cilj Fundacije Biogen je izboljšati kakovost življenja ljudi in prispevati k vitalnosti skupnosti, v katerih družba Biogen deluje po vsem svetu. Spodbujati želimo navdušenje do znanosti in odkritij, zato podpiramo inovativne pobude na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter si prizadevamo za večjo dostopnost znanosti različnim skupinam prebivalstva.

Čutimo se odgovorne, da naslednjo generacijo spodbujamo k zanimanju za svet okoli nje in da ustvarjalno prispevamo k družbi. Če vsem učencem, ne glede na njihovo socialno okolje, ponudimo priložnost in podporo, da lahko izkoristijo ves svoj potencial, jim morda lahko omogočimo kariero v znanosti.

— George Scangos,
izvršni direktor družbe Biogen in skrbnik Fundacije Biogen