Vsako leto se na tisoče zaposlenih družbe Biogen po vsem svetu udeleži dneva prostovoljstva Care Deeply. Programi se izberejo glede na njihov prispevek k lokalnim skupnostim. Zaposleni tako na primer delijo hrano brezdomcem, organizirajo sejme s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike na lokalnih šolah, pomagajo pri čiščenju parkov, obnavljajo mladinske centre, urejajo javne vrtove ter nudijo pomoč v zavetiščih za živali in domovih za starejše občane.

Poleg sodelovanja pri dnevu prostovoljstva zaposleni družbe Biogen prispevajo svoj čas, znanje in vire še na druge načine. Učence v našem laboratoriju skupnosti (Community Lab) seznanjajo s poklici na področju znanosti, poleg tega pa podpirajo partnerje Fundacije Biogen pri pobudah na področjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Dejavno sodelujejo tudi pri ozaveščanju o boleznih, za katere se uporabljajo naša zdravila.

Te izkušnje nas vedno znova spomnijo, da lahko na različne načine prispevamo k našim skupnostim.

— George Scangos,
izvršni direktor družbe Biogen

Več o dnevu prostovoljstva lahko preberete v našem poročilu o družbeni odgovornosti 2014 Corporate Citizenship Report.

Ali imate zamisel za dogodek prostovoljstva? Predlagajte projekt za dan prostovoljstva Care Deeply.