VLAGANJE V ZAPOSLENE

Družba Biogen je kot znanstveno in tehnološko podjetje tako veliko, kot so veliki ljudje, ki jih družba privablja, razvija in ohranja. Želimo, da naši zaposleni delajo v prijetnem delovnem okolju ter da imajo pogum za to, da spregovorijo, ukrepajo in vodijo. V ta namen uporabljamo celostni pristop, ki zajema sodelovanje, inovativnost, raznolikost, priznanje ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Tako lahko dosegamo odlične rezultate na svetovni ravni.

NAŠA KULTURA

Vodilo, ki je skupno vsem področjem družbe Biogen, je naša zavezanost k bolnikom. To vodilo nas spodbuja k odličnosti pri našem delu, skupnosti, pri nas samih in pri kakovosti življenja ljudi, ki jih vsak dan podpiramo, pa naj bodo to naši bolniki, sodelavci ali družine.

Pri naših zaposlenih, postopkih in rezultatih si prizadevamo za kulturo odličnosti. Delovno okolje mora biti takšno, da se zaposleni lahko osredotočajo na prednostne naloge, sprejemajo prave odločitve, med seboj sodelujejo, ustvarjalno razmišljajo in prevzemajo odgovornost. Zato posameznikom in skupinam omogočamo, da samostojno prevzemajo pretehtana tveganja ter tako pospešujejo razvoj inovativnih proizvodov in rešitev. Prepričani smo, da lahko naši zaposleni z ravnanjem z lastno odgovornostjo najbolje izkoristijo svojo nadarjenost in sposobnosti, s čimer prispevajo k rasti podjetja.

Naša kultura odličnosti zajema več kot le naše vsakodnevno delo. Kot podjetje želimo prispevati k skupnostim, v katerih živimo in delamo. Z njimi sodelujemo v okviru naše družbene odgovornosti. Naš vsakoletni dan prostovoljstva (Care Deeply Volunteer Day), laboratorij za širšo skupnost  (Community Lab), lokalni dobrodelni dogodki in naš poseben program donacij (Employee Matching Gifts) so le nekateri od mnogih načinov in prostovoljskih priložnosti za uresničevanje cilja našega podjetja – spreminjanja življenj po vsem svetu.

Poleg izpolnjevanja na delovnem mestu želi družba Biogen svojim zaposlenim omogočiti tudi izpolnjevanje v zasebnem življenju, kar izkazuje z različnimi ugodnostmi pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja za svoje zaposlene. Uspeh naših sodelavcev pomeni uspeh za naše podjetje ter uspeh za bolnike in zdravstvene delavce, ki se vsak dan zanašajo na nas.

Z neskončno skrbnostjo. Spreminjamo življenja. "Caring Deeply. Changing Lives." To vodilo ne velja le za naše delo, ampak za celotno kulturo našega podjetja.

Ugodnosti in spodbude

Naš uspeh izhaja iz predanosti naših zaposlenih, zato zagotavljamo, da je njihovo trdo delo ustrezno nagrajeno.

Poklicni razvoj zaposlenih

Našim zaposlenim želimo omogočiti poklicni razvoj, zato jim ponujamo programe za poklicno napredovanje.

Raznolikost in vključenost

V našem podjetju spodbujamo kulturo vključenosti, saj verjamemo, da so raznolike ekipe najmočnejše ekipe.

Zdravje in varnost

Vzdržujemo in spodbujamo kulturo zdravja in varnosti na delovnem mestu. Dodatne podrobnosti o naših pobudah in dosežkih v zvezi z zdravjem in varnostjo so na voljo v našem poročilu o družbeni odgovornosti (Corporate Citizenship Report) za leto 2014.