Družba Biogen posluje etično in z najvišjo stopnjo integritete, tako da spoštuje svoja vodilna načela: svojo vizijo, misijo, moto  in temeljne vrednote. Integriteta, preglednost in zanesljivo upravljanje podjetja so bistveni za vzdrževanje rasti in uspešnosti našega podjetja ter za ohranjanje zaupanja naših delničarjev, zaposlenih, strank, distributerjev in dobaviteljev. Od vsakega člana skupnosti Biogen pričakujemo najvišjo raven etičnega ravnanja pri našem skupnem delovanju za odkrivanje, razvoj in dostopnost inovativnih zdravil, s katerimi pomagamo bolnikom po vsem svetu.