Prizadevanje družbe Biogen za izboljšanje življenja bolnikov presega znanstvene raziskave in razvoj. Pri bolnikih ne spremljamo le njihovega zdravstvenega stanja, ampak jih obravnavamo kot celovite osebnosti. V neposrednem stiku z bolniki, združenji bolnikov in organizacijami zdravstvenih delavcev poskušamo opredeliti potrebe po zdravljenju, ki še niso izpolnjene.

Na podlagi tako pridobljenih ugotovitev lahko bolnikom poleg zdravljenja ponujamo tudi podporo v obliki najkakovostnejših podpornih programov, kot so mentorstvo za bolnike in programi za zmanjšanje stroškov zdravljenja. Z dobrodelnimi prispevki in splošnimi donacijami pomagamo tudi združenjem bolnikov. Tako podpiramo naš skupni cilj, tj. pomoč bolnikom pri obvladovanju bolezni in izboljšanje rezultatov zdravljenja.

Z našim strokovnim znanjem in predanostjo smo razvili največji nabor zdravil za multiplo sklerozo (MS) v sektorju in tako prispevali k temu, da se bolezen lažje obvladuje od pojava prvih znakov pa do njenih poznejših faz. Naša vizija je, da bi to vodilno vlogo razširili in spremenili raven oskrbe bolnikov s hemofilijo, dosegali odlične dosežke na področju temeljnih raziskav ter še naprej zagotavljali inovacije ob prepletanju znanosti, medicine in ekonomije. Tako bi lahko spremenili razvoj zdravil in dodatno izboljšali življenje bolnikov.