Pomemben cilj družbe Biogen je z inovativnimi načini izboljšati zdravljenje hemofilije. Naša dolgoletna znanstvena in klinična odličnost nam v povezavi z našim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju velikoserijske proizvodnje bioloških zdravil omogoča, da razvijamo in dobavljamo klinično pomembna zdravila. Smo prvo podjetje, ki zagotavlja zdravila za hemofilijo A in hemofilijo B s faktorjem z daljšo življenjsko dobo. Ta zdravila pomenijo prvi velik napredek pri zdravljenju hemofilije v skoraj dveh desetletjih, katera se bodo, po pridobitvi dovoljenja za promet, v Evropi tržila v sodelovanju z Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi).  Našo zavezo do bolnikov s hemofilijo smo razširili na podpiranje dostopa do zdravil. Ta podpora vključuje humanitarne donacije ter obsežne programe pomoči in dostopnosti za bolnike, ki smo jih oblikovali s sodelovanjem skupnosti.