Z več kot 30 leti klinične odličnosti na področju multiple skleroze (MS) ima družba Biogen vodilno vlogo pri raziskovanju te bolezni. Svojo zavezo do bolnikov še naprej uresničuje s stalnimi raziskavami, rešitvami in storitvami v podporo neizpolnjenim potrebam pri zdravljenju MS. Družba Biogen ima trenutno najširši nabor zdravil za MS v sektorju in tako dejavno prispeva k zdravljenju različnih oblik MS z zagoni. Prek programov dostopnosti si še naprej prizadeva izboljšati dostop do zdravil za bolnike, ki jih potrebujejo.