S podjetjem Genentech, članom skupine Roche, sodelujemo pri razvoju in trženju rituksimaba. Poleg tega s tem podjetjem v ZDA sodelujemo v zvezi z obinutuzumabom. Skupina Roche ohranja izključno odgovornost za razvoj, proizvodnjo in trženje rituksimaba in obinutuzumaba.