Odgovornost

Kot podjetje, ki sledi svojemu namenu, verjamemo, da nič ni pomembnejše od služenja človeštvu skozi znanost. Za podjetje Biogen to vključuje okrepitev naše zavezanosti h korporativni odgovornosti in globoko skrb za ustvarjanje pozitivne razlike za bolnike, naše zaposlene, okolje in skupnost, v katerih živimo in delamo.

Raznolikost, pravičnost in vključenost

Prizadevamo si sodelovati z znanstveniki iz vsega sveta, pri čemer že dolga leta dajemo prednost raznolikosti, pravičnosti in vključenosti (DE&I). Te vrednote niso le moralna obveza, temveč tudi večja konkurenčna prednost.

Okolje

Počutimo se odgovorne za spodbujanje pozitivnih sprememb v skupnostih, v katerih delujemo ter na našem planetu nasploh. Zavedamo se, da je podnebna kriza zdravstvena kriza, ki ima nesorazmeren vpliv na ranljive skupnosti.

Dostopnost in enakost na področju zdravja

Zavezani smo odpravljanju neenakosti v celotnem zdravstvenem ekosistemu – od raziskav in kliničnih preskušanj do pravične dostopnosti in kulturno kompetentne oskrbe.

Poročanje in načela

V podjetju Biogen se zavedamo, da je razkrivanje podatkov lahko temelj zaupanja, zato se že dlje časa odzivamo na spreminjajoča se pričakovanja deležnikov v zvezi s transparentnim poročanjem o pomembnih vprašanjih na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG).

Naš pristop k ESG (Enviroment; Social; Governance)

Neskončno smo predani ustvarjanju pozitivnih sprememb, obenem pa smo strastno zavezani bolnikom, svojim zaposlenim, okolju in skupnostim, v katerih živimo, delamo in se zabavamo. Temelj te zaveze se odraža v našem pristopu k ESG – pristopu, ki prinaša resnične koristi za našo družbo in svet. 

Biogen-214168 | Datum priprave: julij 2023