Pogoji uporabe

PRED UPORABO TE SPLETNE STRANI SKRBNO PREBERITE NAVEDENE POGOJE UPORABE
Ti pogoji uporabe določajo, pod katerimi  pogoji lahko uporabljate spletno stran družbe Biogen Pharma, farmacevtska in biotehnološka družba, d. o. o. („Biogen“). Z uporabo te spletne strani potrjujete, da se s pogoji uporabe strinjate. Če se z vsemi navedenimi pogoji uporabe ne strinjate, te spletne strani ne uporabljajte.

Družba Biogen lahko to spletno stran ter pravila in predpise, ki urejajo njeno uporabo, kadar koli spremeni. Spremembe bodo objavljene na tej spletni strani, tako da jih ob njeni uporabi preverite. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi takšnih sprememb pomeni, da se s spremembami strinjate.

TA SPLETNA STRAN NE PONUJA ZDRAVSTVENIH ALI STROKOVNIH NASVETOV
Namen vsebine te spletne strani je biti vir splošnih informacij v zvezi z zadevno vsebino, zagotovljena pa je izključno „kot je“ in „kot je na voljo“, kot je navedeno v teh pogojih uporabe. Svetujemo vam, da informacije s spletne strani preverite pri drugih virih in jih skrbno pregledate z vašim izvajalcem zdravstvenih storitev. Družba Biogen ne zagotavlja zdravstvenih ali podobnih strokovnih storitev ali nasvetov preko te spletne strani in navedene informacije ne nadomeščajo zdravstvenih nasvetov, ki jih dajejo izvajalci zdravstvenih storitev. Če želite ali potrebujete takšne storitve ali nasvete, se posvetujte z izvajalcem zdravstvenih storitev. Objavljenih  vsebin s strani družbe Biogen se ne sme razumeti kot potrditev izraženih mnenj s strani družbe Biogen ali kot jamstvo ali zagotovilo za kakršno koli strategijo, priporočilo, zdravljenje, ukrep ali uporabo zdravila s strani avtorja vsebine.

Področje uporabe

Družba Biogen vas poziva, da si vsak posamezen del te spletne strani ogledate, uporabljate in nalagate za uporabo v vaše informativne in nekomercialne namene. Razen če je na tej strani navedeno drugače, se noben del vsebine ali programske opreme na tej spletni strani ne sme kopirati, nalagati, shranjevati v sisteme za priklic ali prerazporejati za kateri koli drug namen brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Biogen. Razume se, da lahko družba Biogen brez obvestila prekine, spremeni ali omeji vašo uporabo spletne strani iz kakršnega koli razloga.

Z uporabo te strani potrjujete, da ste stari najmanj 18 let.

Brez jamstev

Celotna vsebina te spletne strani je zagotovljena „kot je“ oz. „kot je na voljo“ brez kakršnega koli izrecnega ali navideznega jamstva, vključno z (vendar ne omejeno na) jamstvi za prodajo, primernost za poseben namen, točnost in nekršitev. Družba Biogen ne jamči za točnost, popolnost, veljavnost ali zanesljivost katere koli vsebine, ki je na voljo prek te spletne strani. Na vas je odgovornost, da preverite vse informacije, preden jih uporabite. Spletno stran in razpoložljivo vsebino na njej uporabljate izključno na lastno odgovornost. Družba Biogen ne daje zagotovil ali jamstev, da bo uporaba spletne strani nemotena ali brez napak. Vaša odgovornost je, da sprejmete vse potrebne previdnostne ukrepe za zagotovitev, da je vsa vsebina, ki jo pridobite s spletnega mesta, brez virusov.

Zgornje izključitve morda ne veljajo v sodnih pristojnostih, ki ne dovoljujejo izključitve nekaterih navideznih jamstev.

Omejitev odgovornosti; brez dolžnosti posodobitve

Spletno stran ali katero koli vsebino na njej uporabljate na lastno odgovornost. Družba Biogen izrecno zavrača vso odgovornost, in sicer pogodbeno, odškodninsko, objektivno ali drugo, za vsako neposredno, posredno, slučajno, posledično ali posebno škodo, ki nastane z dostopom do spletne strani ali njeno uporabo ali je s tem povezana, tudi če je družba Biogen vedela za možnost takšne škode, vključno z (vendar ne omejeno na) zanašanjem katere koli stranke na katero koli vsebino, pridobljeno z uporabo spletnega mesta, ali ki nastane v povezavi z napakami v informacijah ali izpustitvami informacij ali zamudo pri prenosu informacij do uporabnika ali od njega, prekinitvijo telekomunikacijskih povezav s spletnim mestom ali virusi, povzročenimi v celoti ali delno zaradi malomarnosti, višje sile, telekomunikacijske napake, kraje ali uničenja ali nepooblaščenega dostopa do spletne strani ali zadevnih informacij ali programov.

Družba Biogen ne jamči, da so funkcije, vključene v na tej spletni strani, brez računalniških virusov ali drugih škodljivih sestavnih delov. Čeprav se vsebina tega spletne strani redno posodablja, družba Biogen ni dolžna posodabljati informacij, navedenih na tej spletni strani, in ni odgovorna za kakršno koli neposodobitev teh informacij. Družba Biogen ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti za točnost, popolnost, zanesljivost ali uporabnost informacij, razkritih ali dostopnih preko te spletne strani. Vaša odgovornost je, da preverite vse informacije, navedene na tej spletni strani, preden jih uporabite.

Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina te spletne strani je zaščitena s slovenskim avtorskim pravom. Prepovedano je kopirati, spreminjati, nalagati, prenašati, objavljati, oddajati, ponovno objavljati ali distribuirati katero koli vsebino (vključujoč, brez izjem, kodo), navedeno na tem spletnem mestu, brez našega predhodnega pisnega dovoljenja, razen za vaše osebne, nekomercialne namene. Razen kot je določeno v predhodnem stavku, se nobena vsebina s tega spletnega mesta ne sme razumeti kot podelitev licence ali drugih pravic v okviru katerega koli patenta, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastnine družbe Biogen ali katere koli tretje osebe. Nedovoljena uporaba katere koli blagovne znamke, storitvene znamke ali logotipa družbe Biogen lahko pomeni kršitev slovenskega prava znamk.

Povezave

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani, ki jih upravljajo druge stranke. Povezane strani niso pod nadzorom družbe Biogen in družba Biogen ni odgovorna za vsebino, ki je na voljo na katerih koli drugih spletnih straneh, ki imajo povezavo na to spletno stran. Takšne povezave ne pomenijo odobritve vsebine s strani družbe Biogen na kateri koli drugi strani in družba Biogen zavrača vsako odgovornost v zvezi z vašim dostopom do takšnih povezanih spletnih strani. Družba Biogen zagotavlja povezave do drugih spletnih strani zaradi praktičnosti za uporabnike, pri čemer do katerih koli drugih spletnih strani, ki imajo povezavo na to spletno stran, dostopate na lastno odgovornost.

Če ni drugače določeno v pisnem dogovoru med vami in družbo Biogen, morate upoštevati naslednjo politiko družbe Biogen v zvezi s povezavami: (i) vsaka povezava do te spletne strani mora biti le besedilna povezava, jasno označena z navedbo „www.biogen-pharma.si“ ali „spletna stran Biogen“; (ii) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne smejo biti takšni, da bi škodili dobremu imenu, povezanemu z imeni in blagovnimi znamkami družbe Biogen, ali zmanjšali njeno vrednost; (iii) povezava mora „kazati“ na domačo stran (npr. www.biogen.com), in ne na druge strani znotraj spletne strani; (iv) videz, položaj in drugi elementi povezave ne smejo ustvarjati napačnega vtisa, da je vaša organizacija ali podjetje sponzorirano s strani družbe Biogen, povezano z njim ali pridruženo družbi Biogen; (v) ko uporabnik izbere povezavo, se mora spletna stran prikazati na celotnem zaslonu in ne znotraj „okvirja“ na povezani spletni strani; ter (vi) družba Biogen si pridržuje pravico do preklica svojega soglasja za povezavo kadar koli in po lastni presoji.

Lokacija in zakonska pristojnost

To spletno stran upravlja podjetje Biogen Pharma, farmacevtska in biotehnološka družba, d. o. o., njegova uporaba pa je urejena s slovensko zakonodajo. Družba Biogen ne zagotavlja, da je vsebina, objavljena na tej spletni strani, točna v kateri koli sodni pristojnosti zunaj Slovenije in dostop do tega mesta iz drugih držav, razen Slovenije, je na odgovornost uporabnikov. Uporabniki, ki na slovensko spletno stran podjetja Biogen dostopajo z drugih lokacij, naredijo to na lastno pobudo in so odgovorni za spoštovanje veljavne lokalne zakonodaje.

Neodvisnost določb

Če katero koli sodišče zadevne sodne pristojnosti katero koli določbo teh pogojev uporabe opredeli za neveljavno ali neizvršljivo, še vedno v celoti veljajo in učinkujejo druge določbe teh pogojev uporabe. Vsaka določba teh pogojev uporabe, ki je bila opredeljena za neveljavno ali neizvršljivo le delno ali v določenem obsegu, v celoti velja in učinkuje v tistem delu, ki ni bila opredeljena za neveljavno ali neizvršljivo. Poleg tega se stranki strinjata, da se takšna neveljavna ali neizvršljiva določba teh pogojev uporabe nadomesti z veljavno in izvršljivo določbo, s katero se bodo, kolikor je to mogoče, dosegli gospodarski, poslovni in drugi nameni takšne neveljavne ali neizvršljive določbe.

Kršitve in dodatne politike

Družba Biogen si pridržuje pravico do uporabe vseh pravnih sredstev, na voljo v zakonodaji in po pravici, v primeru kršitve pravil in predpisov, določenih na tej spletni strani, vključno s pravico do blokiranja dostopa do te spletne strani s posameznega spletnega naslova.

Vprašanja

Za kakršna koli vprašanja o teh pogojih uporabe smo na voljo na naslovu:

Biogen Pharma d. o. o.
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana/Slovenija


Biogen-214174 | Datum priprave: januar 2024