Zdravila

Zdravila, ki imajo dovoljenja za promet v Sloveniji.

Spodaj si lahko ogledate Povzetke glavnih značilnosti zdravil in Navodila za uporabo.

AvonexTM (interferon beta-1a)

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila AVONEXTM.

BenepaliTM (etanercept)

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila BENEPALITM.

FampyraTM (fampridin)

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila FAMPYRATM.

FlixabiTM (infliksimab)*

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila FLIXABITM.

ImraldiTM (adalimumab)

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila IMRALDITM.

PlegridyTM (peginterferon beta-1a)

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila PLEGRIDYTM.

SkyclarysTM (omaveloksolon)*

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila SKYCLARYSTM.

SpinrazaTM (nusinersen)

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila SPINRAZATM.

TecfideraTM (dimetilfumarat)

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila TECFIDERATM.

TysabriTM (natalizumab)

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila TYSABRITM.

VumerityTM (diroksimelfumarat)*

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in Navodila za uporabo zdravila VUMERITYTM.

* Zdravilo trenutno ni na voljo.

Biogen-214171 | Datum priprave: april 2024