Odgovornost

Program nepovratnih sredstev družbe Biogen

Z zavezanostjo globalni strategiji nepovratnih sredstev in donacij so cilji družbe Biogen pospeševanje znanstvenih inovacij, naslavljanje neizpolnjenih potreb bolnikov in pospeševanje izobraževanja na področjih medicine in bolezni z različnimi programi in pobudami.

Nepovratna sredstva so finančni prispevki, zagotovljeni upravičeni organizaciji za podporo določenemu časovno omejenemu projektu ali programu z opredeljenimi cilji brez dejanske koristi za družbo Biogen.

Spodaj so opisane informacije v zvezi s programom nepovratnih sredstev družbe Biogen.

Vrste financiranja z nepovratnimi sredstvi
 • Medicinsko izobraževanje – financiranje upravičene ustanove ali organizacije za podporo neodvisnim medicinskim izobraževalnim dejavnostim za zdravstvene delavce in raziskovalce. Medicinsko izobraževanje lahko poteka z akreditacijo ali brez nje. 
 • Izobraževanje bolnikov – financiranje upravičene ustanove ali organizacije za podporo izobraževalnih dejavnosti za bolnike ali negovalce. Ti programi ne smejo biti promocijski.
 • Štipendije – financiranje programov usposabljanja, ki so jih ustvarile šole za zdravstveno nego, akademski zdravstveni centri, univerzitetne bolnišnice ali druge organizacije, povezane z zdravstvom, za podporo univerzitetnih in gostujočih znanstvenikov pri napredovanju v njihovih izobraževalnih in raziskovalnih dejavnostih.
 • Infrastruktura – financiranje nadgradenj infrastrukture (npr. prostori, oprema, ki lahko vključuje tako fizično opremo kot tudi informacijsko tehnologijo/programsko opremo) za zdravstvene organizacije ali ustanove, kjer to dopušča lokalni kodeks. Prošnje za nepovratna sredstva za infrastrukturo morajo imeti več virov financiranja, vključno z vsaj eno farmacevtsko/biotehnološko družbo poleg Biogena.
 • Splošna nepovratna sredstva – financiranje za podporo programa ali projekta, ki ne ustreza nobeni od drugih opredeljenih kategorij za pridobivanje nepovratnih sredstev.

Financiranje potnih stroškov za podporo udeležbe zdravstvenih delavcev na kongresih ali v drugih izobraževalnih programih ni zagotovljeno v okviru programa nepovratnih sredstev Biogen.

Zahteve glede vloge za pridobitev nepovratnih sredstev in upravičenost organizacij
 • Prošnje za nepovratna sredstva ne smejo biti naročene
 • Prošnja za nepovratna sredstva ne sme zagotavljati dejanskih koristi družbi Biogen
 • Financiranje je dovoljeno samo za zakonito ustanovljene organizacije; nepovratnih sredstev ni mogoče zagotoviti posameznikom
 • Organizacija prosilka mora biti registrirana več kot dve leti
 • Prošnjo za nepovratna sredstva je treba predložiti za prihodnji projekt ali program
 • Zahtevan znesek financiranja mora odražati realno in pošteno tržno vrednost predlaganih aktivnosti
 • Zaželeno je financiranje, ki ga poleg družbe Biogen zagotovijo tudi druge farmacevtske/biotehnološke družbe (npr. več virov financiranja)
 • Organizacija prosilka mora potrditi prejem plačila in dokazati, kako so bila sredstva porabljena pri vseh prejšnjih dejavnostih, za katera so prejeli podporo družbe Biogen

Organizacija prosilka in prošnja za nepovratna sredstva morata biti popolnoma skladni z vsemi regionalnimi in lokalnimi kodeksi, zakoni in industrijskimi predpisi, vključno z zakoni in predpisi glede preprečevanja korupcije, preglednosti in varovanja zasebnosti, vendar ne omejeno nanje.

Družba Biogen organizaciji prosilki ne sme zagotoviti nikakršnih vsebinskih prispevkov ali pomoči pri pripravi ali predložitvi prošnje za nepovratna sredstva.

Družba Biogen si pridržuje pravico do zavrnitve vsake prošnje za nepovratna sredstva, ki ne izpolnjuje zahtev za prijavo in upravičenost.  

Družba Biogen lahko pri programu nepovratnih sredstev kadarkoli spremeni zahteve glede prijave in izpolnjevanja zahtev za nepovratna sredstva.

Dodatne informacije

Za več informacij obiščite spletno mesto družbe Biogen za globalna nepovratna sredstva in donacije:

 • Interesno področje družbe Biogen
 • Predložitev vloge in postopek odločanja
 • Zahteve in merila za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Sredstva prosilca
Kako se prijaviti

Kliknite tukaj za dostop do portala družbe Biogen v zvezi z nepovratnimi sredstvi in donacijami.  Prijavite se na portal z obstoječim računom ali ustvarite nov račun, tako da izberete »Nov uporabnik?«.

Upoštevajte, da morajo biti vse prošnje za nepovratna sredstva predložene v angleškem jeziku. 

Za dodatno podporo pošljite e-poštno sporočilo na grantsandgiving@biogen.com.

Biogen-214168 | Datum priprave: julij 2023