Informacije o donacijah

Kaj je donacija?

Donacija je finančna pomoč za podporo specifičnemu, časovno omejenemu projektu ali programu z določenimi cilji, ki jo podjetje Biogen nameni upravičeni organizaciji in za katero podjetje Biogen ne prejeme kakršnekoli protiusluge. Priporočljivo je, da ima donacija več podpornikov.

Kdo lahko zaprosi za donacijo?

Zanjo lahko zaprosijo organizacije, združenja, bolnišnice ali združenja bolnikov, ki so bila ustanovljena več kot 2 leti nazaj, in katerih delovanje vključuje zdravniško oskrbo, izobraževanje, raziskave in razvoj ali oskrbo bolnikov. Donacija ne more biti podeljena posameznikom.

Podprte aktivnosti in progami

Podjetje Biogen lahko podpre sledeče aktivnosti in programe:

 • Programi strokovnega izobraževanja – programi namenjeni strokovnemu izobraževanju in usposabljanju, ki pripomorejo k izpolnjevanju neizpolnjenih izobraževalnih potreb z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja bolnikov in izboljšanja pravilne uporabe zdravil. Programi so lahko akreditirani ali ne. Vsebina in izbor udeležencev morata biti popolnoma na strani organizacije, ki zaproša za donacijo.
 • Izobraževalni programi za bolnike programi namenjeni bolnikom ali negovalcem glede ozaveščanja o bolezni, možnostih zdravljenja in kakovosti življenja. Ti programi morajo biti nepromocijski.
 • Programi namenjeni strokovnemu in znanstvenemu razvoju programi namenjeni usposabljanju in razvoju medicinskih strokovnjakov ali raziskovalcev.
 • Infrastrukturne donacije – namenjene financiranju posodobitve prostorov ali opreme zdravstvenih institucij. Podjetje Biogen v tem primeru ne more biti edini podpornik.
 • Drugi programi – financiranje programov ali aktivnosti z določenimi cilji, ki se ne smatrajo kot Programi strokovnega izobraževanja ali izobraževanja bolnikov, Infrastrukturne donacije ali Programi namenjeni strokovnemu in znanstvenemu razvoju.

Pogoji za pridobitev donacije

 • Donacije niso dane z namenom, da bi posredno ali neposredno vplivale na prejemnika z namenom spodbujanja nakupa ali predpisovanja zdravil ali storitev podjetja Biogen.
 • Prejemnik mora podpisati pogodbo o donatorstvu pred začetkom programa ali aktivnosti.
 • Znesek zaprošenih sredstev mora odražati realno in pošteno tržno ceno.
 • Prejemnik mora prejem in porabo prejetih finančnih sredstev pisno potrditi v 90 dneh po zaključku programa ali aktivnosti.

Katera merila se uporabljajo za odobritev prošnje?

Pri pregledu prošnje, podjetje Biogen ocenjuje naslednje dejavnike:

 • Ujemanje s področji interesov podjetja
 • Kvalifikacije prosilca/organizacije
 • Kakovost ugotovljenih potreb
 • Ustreznost izobraževalnih namenov/ciljev
 • Znesek skupnih dodeljenih sredstev organizaciji v zadnjih 12 mesecih
 • Inovativen in stroškovno učinkovit pristop
 • Upoštevanje vseh ustreznih zakonov in predpisov
 • Usklajevanje s področji delovanja podjetja

Postopek prijave

Če se želite prijaviti za donacijo, kliknite tukaj za povezavo do prijavnice. Izpolnjeno prijavnico, skupaj s kakršnokoli pripadajočo podporno dokumentacijo, nam po pošti pošljite na naslov:

Biogen Pharma d.o.o.
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana

Prošnje sprejemamo sproti in jih podjetje Biogen redno ocenjuje. Prijava oz. prošnja namreč še ne predstavlja zagotovila za pridobitev naprošenih sredstev. Glede odločitve bomo pisno odgovorili vsem pošiljateljem prošnje za donacijo.

Rok za prijavo

Z namenom skrbne preučitve poslanih prošenj priporočamo, da nam prošnjo pošljete vsaj 3 mesece pred predvidenim programom oz. aktivnostjo.

Za več informacij nam lahko pišete na elektronski naslov: grantanddonation.slovenia@biogen.com