Multipla skleroza

Družba Biogen je že več kot 25 let pionir razvoja zdravil za zdravljenje multiple skleroze. Še vedno nadaljujemo z odkrivanjem inovacij za izboljšanje zdravljenja multiple skleroze in izidov pri bolnikih. Naš fokus raziskav usmerjamo na zdravila, ki bi lahko pomenila prelomnico pri zdravljenju, vključno z možnostjo popravljanja okvar, ki jih povzroča multipla skleroza. Z nenehnim raziskovanjem nevrodegenerativnih procesov in obnavljanja okvarjenih živčnih struktur bomo še naprej lahko prispevali k utiranju poti pri iskanju novih terapevtskih rešitev, ki nas bodo morda približale odkritju zdravila, s katerim bo multipla skleroza postala ozdravljiva.

Pri iskanju boljših načinov diagnosticiranja, spremljanja in zdravljenja multiple skleroze sodelujemo tudi z vodilnimi akademskimi ustanovami in centri za zdravljenje multiple skleroze. Aktivno si prizadevamo za razvoj precizne medicine s pristopom, ki je prilagojen posamezniku, in pri tem z uporabo novih tehnologij razvijamo inovativne programe in metode za boljše razumevanje, vrednotenje in vodenje zdravljenja multiple skleroze. Skupaj s našimi partnerji delamo v smeri, da bi zdravnikom in bolnikom omogočili bolj individualizirane in z dokazi podprte odločitve glede zdravljenja z namenom izboljšanja oskrbe bolnikov z multiplo sklerozo.

V okviru inovativnega raziskovalnega sodelovanja združujemo tehnologije, kot so biološki označevalci in nosljivi senzorji s podatki rutinske oskrbe iz resničnega življenja, s čimer zagotavljamo standardizirane visokokakovostne podatke, ki omogočajo izvedbo personaliziranega zdravljenja.

Razvili smo bazo podatkov o multipli sklerozi, ki je ena najobsežnejših v svetovnem merilu in na osnovi katere želimo raziskati ključna vprašanja o tej bolezni, med drugim želimo preveriti, ali obstajajo napovedni dejavniki za napredovanje bolezni in ali dovolj zgodnja uporaba določenih zdravil lahko bolnikom prinaša dolgoročne koristi, kot je zakasnitev potrebe po uporabi pripomočkov za hojo in invalidskega vozička ali upočasnitev poslabšanja drugih kritičnih funkcij.

Delo in napori, ki jih danes vlagamo v proučevanje multiple skleroze, so namenjeni širitvi raziskovanja na področja, ki presegajo samo zdravljenje, in nam bodo omogočili, da bomo to bolezen bolje razumeli.

 

Raziskave in zdravila v razvoju

Vedno si prizadevamo za poglobitev znanja o multipli sklerozi in možnostih zdravljenja te bolezni. To vključuje tudi uporabo humane genetike pri proučevanju vzrokov za napredovanje bolezni, raziskovanje novih pristopov k možnostim popravljanja okvarjenih živčnih struktur v osrednjem živčevju, kar bi omogočilo izboljšanje že prisotne invalidnosti, ter odkrivanje novih načinov zdravljenja progresivnih oblik multiple skleroze.

Na tej povezavi lahko izveste več o naših zdravilih v razvoju.